Breaking News

ผอ.พุทธมณฑลคนใหม่ไฟแรง ให้บริการแผนไทย นวด-อบ ประคบสมุนไพร ควบคุมโดยแพทย์-เภสัชกร ที่อาคารหอประชุมใหญ่ด้านทิศตะวันตก

DSC_4883

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิดเผยว่า เนื่องจากในอดีตวัดและพระสงฆ์ มีบทบาทต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านสาธารณะสงเคราะห์ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข โดยใช้สมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุที่ได้จากพืช สัตว์และแร่ธาตุธรรมชาติ นำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันรักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีประวัติควบคู่กับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และเป็นที่รู้จักรุ่งเรืองมาในครั้งพุทธกาล ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในเรื่อง เภสัชชขันธกะ

นายประดับ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เล็งเห็นว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่พุทธศาสนิกชนเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดตลอดมา และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผ่นไทยในวัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และได้จัดตั้งสถานพยาบาลพุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ หอประชุมพุทธมณฑล เพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล โดยทำโครงการความร่วมมือกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ในการให้บริการตรวจและรักษาโรคแบบแพทย์แผนไทย โดยใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน

Thai-Herbal-สมุนไพรไทย

“สถานที่ให้บริการอยู่ด้านทิศตะวันตกของอาคารหอประชุมพุทธมณฑล จัดให้บริการตรวจ รักษาโรค เช่น การนวด อบ ประคบสมุนไพร และยาสมุนไพร ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ของสัปดาห์ที่ 2 และ3 ของเดือน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ส่วนการให้บริการยาสมุนไพรส่วนใหญ่เน้นไปที่กลุ่มยาสามัญประจำบ้าน เช่น ขมิ้นชัน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลม โรคกระเพาะอาหาร ฟ้าทะลายโจร แก้ไข้ กลุ่มพืชที่รักษาโรคผิวหนัง เช่น ทองพันชั่ง เสลดพังพอน การสกัดน้ำมันไพล และว่านต่างๆ เพื่อนำมาทำเป็นยาหม่อง และน้ำมันทาถูนวดแก้ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก เป็นต้น ซึ่งผลิตภายใต้การควบคุมของสถานพยาบาล มีทีมแพทย์ เภสัชกรทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ควบคุมการผลิตตามโครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทยในวัด” ผอ.พุทธมณฑล กล่าว