Breaking News

กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ(ฟรี) วัฒนธรรมสัญจรเทิดพระเกียรติฯ “น้ำพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่ดิน”

13654210_845987628839519_809771163546117003_n

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการวัฒนธรรมสัญจร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “น้ำพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่ดิน” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๔๐ – ๕ ต่อ ๓๐๐๔

701

โครงการวัฒนธรรมสัญจร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “น้ำพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่ดิน” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้มีโอกาสศึกษาพระราชกรณียกิจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยการนำเยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขาเต่า และศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงโบราณสถานและสถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ชั้น ๓  ตึกธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม บางพลัด กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๔๐ – ๕ ต่อ ๓๐๐๔ ในวันและเวลาราชการ หรือทาง Facebook สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์