Breaking News

ศ.ดร.พระชาตรี เผย คนรัสเซียกลุ่มปัญญาชน อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ ฮิตเข้าปฏิบัติธรรมแห่จองคิวข้ามเดือน

16174924_10202762923030509_5640954209634331516_n

พระชาตรี เหมพนฺโธ ศ.ดร. วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เซนต์ปีเตอร์เบร์ก ประเทศรัสเซีย กล่าวว่า ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบร์ก เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากการที่ทางวัดพุทธวิหารเปิดหลักสูตอบรม ปฏิบัติธรรม รุ่นล่าสุดเป็นรุ่นที่ 239 แล้ว หากนับจำนวนคนรัสเซียที่มาเข้าอบรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่รุ่นแรก จนถึงรุ่นล่าสุด จะมีจำนวนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธวิหารมากกว่า 1 หมื่นคนแล้ว ซึ่งการเปิดปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธวิหาร จะเปิดอบรมเดือนละ 2 รุ่นๆ ละ 30-50 คน โดยครั้งแรกของแต่ละเดือนจะเปิดอบรม 7 วัน ส่วนอีกครั้งจะเปิดอบรมช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยจะเปิดอบรมปฏิบัติธรรม 3 วัน ซึ่งขณะนี้มีคนรัสเซีย 200-300 คน มาจองคิวข้ามเดือนเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมกันแล้ว ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคนรัสเซียที่เข้ามาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มปัญญาชน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และนักวิทยาศาสตร์ เพราะคนรัสเซียเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงจิตบำบัด เพื่อให้จิตใจสงบ ซึ่งที่ผ่านมายังเคยมีนักจิตวิทยาชาวรัสเซียนำหลักการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเขียนลงหนังสือมาแล้วด้วย โดยจากนี้ทางวัดพุทธวิหาร มีแนวทางที่จะไปเปิดอบรมปฏิบัติธรรมยังเมืองต่างๆ ของรัสเซียด้วย

16265367_10202771881934476_8028529546192395224_n

ศ.ดร.พระชาตรี กล่าวด้วยว่า โดยส่วนตัวแล้วอยากฝากไปยังพระธรรมทูตที่ทำงานในต่างประเทศ เมื่อได้ไปประจำอยู่ประเทศไทยแล้ว จะต้องไม่มัวยึดติดแต่กับความเป็นไทย เช่น อาหารไทย ควรที่จะอยู่ในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จได้