Breaking News

วธ.เปิดตัวหนังสือ 178 การแสดง – เทศกาล – ประเพณีสำคัญทั่วไทย ยกระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติ และนานาชาติตลอดปี 60 เชิญชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ประเพณีไทย

DSC_2873

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2560”   โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ผู้บริหารวธ. ผู้แทนจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมแถลงข่าว

DSC_2881

นายวีระ กล่าวว่า วธ. ร่วมกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนส่งเสริมการจัดประเพณีและเทศกาลการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานช้างเมืองสุรินทร์, ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี, ประเพณีบุญบั้งไฟ, ผีตาโขน, ประเพณี ยี่เป็ง เป็นต้น

DSC_2850

ที่ผ่านมาทุกปีประเทศไทยได้จัดเทศกาลร่วมกับประเทศอาเซียน อาทิ ประเพณีสงกรานต์, ลอยกระทง เป็นต้น ที่สำคัญรัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม การบริการที่มีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีการออกแบบ 5 สาขาในการขับเคลื่อนประเทศไทย ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และประเพณีในการสร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

DSC_2856

ดังนั้น วธ.จึงรวบรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในระดับท้องถิ่น ยกสู่ระดับชาติ และระดับนานาชาติจาก 10,000 กิจกรรม โดยได้คัดเลือกเทศกาลและประเพณีที่มีความโดดเด่น และมีความสำคัญ แบ่งเป็นงานสำคัญของชาติ งานสำคัญประจำจังหวัด งานประเพณีและกิจกรรมสำคัญ จำนวน 178 รายการ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็น “หนังสือเทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทย 2560”

DSC_2869

รมว.วธ.กล่าวอีกว่า สำหรับเนื้อหาภายในเล่มมีรายละเอียดโดยย่อ ภาพกิจกรรมของเทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ในแต่ละเดือน รวมทั้งหมด 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560 พร้อมเบอร์ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลและจัดกิจกรรมโดยมีงานเทศกาลที่มีความโดดเด่นน่าชม อาทิ จังหวัดสุโขทัย มีการแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองสุโขทัย เล่าเรื่องเมื่อครั้งเป็นราชธานีผ่านการแสดง แสง สี เสียง และจำลองตลาดโบราณ หรือตลาดปสาน จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2560 ทุกวันศุกร์แรกของเดือน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงาน “ยอยศยิ่ง อยุธยามรดกโลก” วันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นงานเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น “มรดกโลก”

DSC_2836

จังหวัดอุบลราชธานีมีงาน “เทศกาลแห่เทียนพรรษา” และอัญเชิญเทียนพระราชทานวัดใน 25 อำเภอ   ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 โดยมีการประกวดเทียนพรรษาด้วย รวมทั้ง “ประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2560 มีการแสดงนิทรรศการ การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน  การอนุรักษ์สืบสานอาชีพท้องถิ่นผ่านฐานการเรียนรู้ “จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร” ให้ความรู้ตั้งแต่ปลูกฝ้าย เก็บเกี่ยว ถักทอเส้นใยให้เป็นผืนผ้า ฟอกย้อมสี กระทั่งตัดเย็บมาเป็นจีวร และ “กิจกรรมถนนสายข้าว”

DSC_2847

จังหวัดปัตตานี จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ในวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2560 มีมหรสพ ได้แก่ งิ้ว มโนราห์ หนังตะลุง พิธีหามเกี้ยวมหามงคล พิธีเปิดงานมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พิธีหามเกี้ยวองค์พระลุยข้ามแม่น้ำปัตตานี และพิธีลุยไฟ การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ชิงแชมป์อาเซียน รวมถึงการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

DSC_2810

“การจัดทำหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคและของชาติ ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ดังนั้น วธ.จะแจกจ่ายหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยว ห้องสมุดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้จัดทำเป็นอีบุ๊ค เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของวธ. http://www.m-culture.go.th/th/ebook/CulturalFestival หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765” รมว.วธ.กล่าว