Breaking News

วัดไร่ขิง – สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ นำพระนวกะ 138 รูป จุด “แสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมบูชาพ่อแห่งแผ่นดิน” สวดมนต์เจริญภาวนา ถวายในหลวง ร.๙

thumbnail_IMG_2360

เมื่อวันที่ 23 มกราคม เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง พุทธมณฑลสาย 7 ถ.บรมราชชนนี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เดินทางเข้าเยี่ยมพระนวกะในโครงการอุปสมบทหมู่จำนวน 49 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในการเสด็จสวรรคตครบสตมวาร (100 วัน) โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล (ท่านเจ้าคุณแย้ม) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ถวายการต้อนรับ โดยได้สนทนาธรรมและให้โอวาทกับพระวิปัสสนาจารย์และพระนวกะเป็นเวลาพอสมควรจึงเดินทางกลับ

thumbnail_IMG_2298

พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม หัวหน้าโครงการอุปสมบทหมู่ฯ กล่าวว่า กิจกรรมอุปสมบทหมู่ครั้งนี้จัดโดยวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ณ พระอุโบสถวัดไร่ขิง และได้มาพำนักฏิบัติธรรม รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์นครปฐม ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2560 ซึ่งนอกจากเป็นการอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังเป็นการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีเมตตากรุณา และมีสติปัญญาในการใช้ชีวิต รู้กตัญญูกตเวทิตาต่อบิดา มารดา และเป็นการเสริมสร้างศาสนทายาทไว้ในพระพุทธศาสนาด้วย

DSC_2779

สำหรับกิจกรรมพระนวกะในช่วงเย็น พระศรีวิสุทธิวงศ์ พระวิปัสสนาจารย์ นำพระนวกะสวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ และในช่วงค่ำ พระนวกะโครงการของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ 49 รูป ร่วมกับพระนวกะโครงการอุปสมบทหมู่ 89 รูป ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และร่วมจุดเทียน “แสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมบูชาพ่อแห่งแผ่นดิน” โดยมีพระเทพมหาเจติยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ พระอารามหลวง  เป็นประธานมอบแสงเทียน

DSC_2792