Breaking News

กรมการศาสนา รวมพลังเครือข่ายส่งน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เร่งจัดส่งสิ่งของจำนวนมากช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรและผู้ประสบภัย

S__14221343_0

จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ส่งผลให้มีพระภิกษุสามเณรและประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งยังสูญเสียทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จึงร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เครือข่าย และองค์กรศาสนา 5 ศาสนา ได้ร่วมกันตั้งจุดรับบริจาค สมณบริขาร ชุดสังฆทาน ผ้าไตรจีวร ยารักษาโรค และสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2560

S__17932310_0

โดยกำหนดจุดรับบริจาคจำนวน 13 วัด ได้แก่ วัดสามพระยา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดหัวลำโพง วัดยาง (เขตสวนหลวง) วัดเสมียนนารี วัดวชิรธรรมสาธิต วัดธาตุทอง วัดสุวรรณาราม วัดอมรคีรี วัดนาคปรก วัดทุ่งครุ โดยใช้สถานที่วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งของทั้งหมด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคของเป็นจำนวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

S__17932314_0

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีศน. กล่าวภายหลังการเข้าตรวจเยี่ยมการจัดส่งสิ่งของบริจาคที่วัดศรีสุดารามว่า กรมการศาสนา ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 20-22 ธันวาคม 2559 ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา 2. วันที่ 11 มกราคม 2560 ส่งมอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3. วันที่ 13 มกราคม 2560 ส่งมอบให้สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย 4. วันที่ 20 มกราคม 2560  ส่งมอบให้ บมจ. อ.ส.ม.ท. และ 5. วันที่ 20 มกราคม 2560 ส่งมอบให้กองทัพเรือ เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนเงินที่ได้จากการบริจาคจะมอบผ่านวธ. เพื่อส่งมอบให้สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป