Breaking News

สมเด็จฯผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานสวดพระอภิธรรม ขณะที่คณะสงฆ์ทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

สมเด็จฯผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานสวดพระอภิธรรม ขณะที่คณะสงฆ์ทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

16002815_1627637210874907_5074927426994910239_n

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีพิธีตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00. จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการแสดงพระพระธรรมเทศนาโดยพระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) พระสงฆ์ 89 รูปสวดมาติกา บังสุกุล จากนั้นช่วงเย็น  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม

16174773_1627638144208147_1294031291000453621_n

ขณะที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เริ่มจัดพิธีในช่วงเวลา 18.00น. โดยมีพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมส. เป็นประธานโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นพระพิธีธรรม  4 รูปสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้ว พระพรหมสิทธิ นำคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจุดเทียนถวายความอาลัย

ส่วนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร 300 รูป พร้อมกันนี้พระเทพวีราภรณ์ ยังได้มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ คือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้วัดพระเชตุพนฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 และจะมีการนำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนในวันที่ 25 ม.ค.นี้