Breaking News

ศน.ส่งมอบกิจการฮัจย์ให้กรมการปกครองตามพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ฉบับที่ 3 ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าร่วม อธิบดี ปค. เผย มีความพร้อมก่อนเทศกาลฮัจย์ปีนี้

DSC_2701

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม กรมการศาสนา(ศน.) ชั้น 12 ได้มีพิธีส่งมอบภารกิจของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์และกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างเป็นทางการ โดยนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการลงนามร่วมหนังสือสำคัญ และส่งมอบภารกิจฮัจย์ ให้แก่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง(ปค.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารจากกรมการศาสนาและกรมการปกครอง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

DSC_2684

นายมานัส กล่าวว่า ที่ผ่านมาการดำเนินงานกิจการฮัจย์ภายใต้การกำกับดูแลของ ศน. มีการปรับปรุงพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2558 – 2559   พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในประเทศซาอุดิอาระเบีย มีความพึงพอใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทาง การจัดทำหนังสือเดินทาง การจัดเที่ยวบินขนส่ง การจัดเช่าที่พัก การอบรมให้ความรู้  การดำเนินการด้านวีซ่าโดยความร่วมมือจากสถานทูตซาอุดีอาระเบีย การดูแลสุขภาพ  และการอำนวยความสะดวกในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยทางราชการได้จัดส่งคณะอนุกรรมการกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จำนวน 130 คน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญตลอดเทศกาลฮัจย์ ภายใต้แนวคิดการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ทีมไทยแลนด์

DSC_2710

อธิบดี ศน. กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ที่ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559  ทำให้มีการเปลี่ยนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นการดำเนินงานกิจการฮัจย์ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการปกครอง ซึ่งมีความพร้อมด้านหน่วยงานและบุคลากรในแต่ละพื้นที่ จะสามารถให้บริการในด้านต่างๆ แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างทั่วถึง

“หลังการมอบภารกิจนี้แล้ว กรมการศาสนาก็ยังเป็นหน่วยงานหลักที่จะดูแลเรื่องการอุปถัมภ์บำรุงศาสนาอิสลาม การส่งเสริมศาสนบัญญัติ และการปฏิบัติตามศาสนธรรมของทุกศาสนา เฉพาะเรื่องกิจการฮัจย์เท่านั้นที่จะไปอยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไว้แล้วกว่า 12,000 ราย ซึ่งส่วนนี้ก็ได้มอบให้กรมการปกครองไปด้วยแล้ว” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว

S__17883163

ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวว่า วันนี้ได้มารับมอบภารกิจส่งเสริมกิจการฮัจย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้านความพร้อมนั้นเราได้ทำงานกับกรมการศาสนาตั้งแต่วันที่พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านสภา และทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คนร่วมเป็นทีมไทยแลนด์เพื่อไปศึกษาการดูแลอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนของผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัยจ์ทางระบบออนไลน์ ก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายระบบคงใช้เวลาอีกไม่นาน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็จะอาศัยกลไกด้านการปกครองทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อยืนยันความถูกต้องของจำนวนผู้ที่จะเดินทาง นอกจากนี้ก็จะมีการดูแลด้านสุขภาพร่างกายโดยประสานกับกระทรวงสาธารณะสุขซึ่งยังพอมีเวลาก่อนถึงเทศกาลฮัจย์ของปีนี้