Breaking News

วธ.เปิดโครงการ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ” อุดรธานี เนื่องในสตมวารในหลวง ร.๙ เหล่าศิลปินรังสรรค์ผลงานสะท้อนพระอัจฉริภาพ

S__23961604

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) รวมใจชาวอุดรฯ ศิลปิน เปิดงาน “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร  (๑๐๐ วัน) ที่เซ็นทรัล พลาซ่า จ.อุดรธานี

S__23961603

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ศิลปิน ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

S__23961607

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า เรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้นำออกเผยแพร่เป็นองค์ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ในรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โครงการ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการนำเสนอที่มีคุณค่าและน่าติดตาม คือ การสร้างสรรค์งานศิลป์เรื่องราวพระราชกรณียกิจ โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านภาพเขียนของศิลปิน ซึ่งได้รังสรรค์ผลงานศิลปะจากประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ด้วยเทคนิควิธีการที่น่าสนใจ เพื่อสืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อให้ปวงชนชาวไทยได้สัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

S__23961605

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า โครงการ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทำให้เด็กเยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดความคิดเชิงศิลปะ สะท้อนเรื่องราวตลอด 70 ปี การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงชาวจังหวัดอุดรธานีที่ได้เห็นความสำคัญงานด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดอุดรธานี ศิลปินทุกท่าน รวมถึงสถานศึกษาและผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน นอกจากจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน ศิลปิน ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านภาพเขียนแล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย