Breaking News

วธ.ประชุมสรุปกิจการฮัจย์ ปี 59 บทพิสูจน์ความสำเร็จของการหลอมใจเป็นหนึ่งเดียว สะท้อนภาพลักษณ์ดีงามของประเทศ

s__14106663

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. ที่โรงเเรม อัล มีรอส เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีนายมานัส ทารัตน์ใจ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการอธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2559 (ฮ.ศ. 1437) ผู้เข้าร่วมการปะชุมประกอบด้วย นายอรุณ บุญชม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อะมีรุ้ลฮัจย์ ประจำปี 2559 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เเทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศน. และศาสนิกชาวมุสลิม

s__14106659

สาระการประชุมสรุปได้ว่า ฮัจย์ เป็นศาสนบัญญัติที่สำคัญประการหนึ่งของศาสนาอิสลาม ที่กำหนดให้มุสลิมผู้มีความพร้อมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต โดยอยู่บนพื้นฐานเเละเงื่อนไขหลัก 3 ประการ คือ มีความพร้อมด้านทรัพย์สิน สุขภาพ เเละมีความปลอดภัยในการเดินทาง มีเสียงตอบรับอย่างพึงพอใจของพี่น้องมุสลิมในปี 2559 คือบทพิสูจน์เเห่งความสำเร็จของการหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการอำนวยความสะดวกเเก่ผู้เเสวงบุญชาวไทย สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวมุสลิมทั่วโลก