Breaking News

บอร์ดฮัจย์ชื่นชม “ทีมไทยแลนด์” ดูแลฮัจย์ปี 59 ด้วยความเรียบร้อย เผยขณะนี้มีผู้เดินทางไปฮัจย์ชาวไทยเสียชีวิต 3 คน ผู้ถูกหลอก 22 คน เร่งช่วยเหลือแล้ว

DSC_7218

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 12 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2559 (ฮ.ศ.1437) ได้แก่ สรุปจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี 2559 จำนวน 9,602 คน การจัดเที่ยวบินขนส่ง ซึ่งเริ่มเดินทางไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การจัดเช่าที่พัก การยื่นขอวีซ่า การประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งในประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในภาพรวมถือว่าการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปีนี้ใน 6 เรื่องข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย คณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ คณะทำงานสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันทำงานในนาม “ทีมไทยแลนด์” จนภารกิจในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของราชการและผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจ จึงขอชื่นชมในการทำงานครั้งนี้ด้วย

DSC_7222

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบอีก 2 เรื่อง ได้แก่กรณีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยเสียชีวิตจำนวน 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559) โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการฝังศพและการออกใบมรณะบัตรและกรมการศาสนาได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งให้กับทายาททราบแล้ว และกรณีข่าวผู้ประกอบพิธีฮัจย์ 22 คนถูกหลอกลวงไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์นั้น ทางผู้ประกอบพิธีฮัจย์ได้แจ้งความเอาผิดต่อผู้นำกลุ่มหรือแซะห์แล้ว ส่วนกรมการศาสนาได้เร่งแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ได้รับรายงานว่าทางผู้ประกอบกิจการฮัจย์ คือ ห.จ.ก.เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป ได้ยืนยันและพร้อมรับผิดชอบในการนำผู้ประกอบพิธีฮัจย์ทั้ง 22 คนให้ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งหมด ขณะนี้ได้รับยืนยันการเดินทางจำนวน 21 คน กำหนดเดินทางวันที่ 19 ส.ค. 5 คน วันที่ 24 ส.ค. 7 คน และวันที่ 25 ส.ค. 9 คนไม่เดินทาง 1 คนเนื่องจากป่วย

DSC_7235

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณานิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ได้พิจารณาการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ของนิติบุคคลจำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูฮัมมัด อัจย์เซอร์วิส 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอนตีสันเทรเวลแอนด์เซอร์วิส 3.บริษัท อิกรอม ฮัจย์แอนด์แทรเวล จำกัด 4.ห้างหุ่นส่วนจำกัด ซีลำลอง กรุ๊ป 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาซิมทัวร์ 6.บริษัท บารากัตทราเวล จำกัด 7.ห้างหุ่นส่วนจำกัด อินตันเอกซ์เพรส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฮอตไลน์ฮัจย์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโทร 094-9520668 , 094-9158257