Breaking News

เครือข่ายงดเหล้าจี้ มท.ห้ามเหล้า-เบียร์งานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม

สงกรานต์ ภาคโชคดี

เมื่อวันที่ 8สิงหาคม เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือถึงนายกฤษฎา  บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กระทรวงมีนโยบายไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้าน ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ส.ค.ของทุกปี  เนื่องจากทุกๆ ปีที่ผ่านมาพบว่ามีหลายงานที่จัดให้มีเหล้า-เบียร์ในงานและยังใช้เป็นการจัดงานโดยใช้สถานที่ราชการอีกด้วย ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและที่สำคัญกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ และสนับสนุนการจัดงานงานเทศกาลประเพณีต่างๆ ที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น จัดงานกาชาดปลอดเหล้า 40 จังหวัด รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างจริงจัง  ซึ่งเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้ว และล่าสุดนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการยกย่องให้เป็นนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงปี 2559 กว่า 148 คน ดังนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน หากจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ก็สนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วง 3 เดือนนี้กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสนับสนุนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาด้วย

“หากเป็นงานเลี้ยงที่ปลอดเหล้าจะช่วยให้ปลอดภัย ลดการทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และประหยัดค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการรณรงค์นี้จะช่วยเปลี่ยนค่านิยม สร้างจิตสำนึกให้คนไทยมองเห็นผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และช่วยให้การทำงานในพื้นที่เข้มแข็งขึ้น และยังหวังว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากงานเลี้ยงเปื้อนเหล้าจะลดลง การทำความผิดขายและดื่มในสถานที่ราชการจะไม่เกิดขึ้นอีก” เภสัชกรสงกรานต์ กล่าว