Breaking News

แถลงการณ์ร่วม 30 องค์กรภาคประชาชนในภาคใต้ “5 เหตุผลที่ไม่รับร่างรธน. และ 3 ข้อเสนอต่อคสช.”

IMG_2727_resize

จากกรณีการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับอนาคตของประเทศไทยต่อการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิส่วนบุคคลและเป็นสิทธิส่วนบุคคลอีกเช่นกันที่สามารถแสดงออก แจ้งบอกจุดยืนพร้อมเหตุผลต่อสาธารณะได้จึงนำมาซึ่งการจัดเวทีคนใต้รับหรือไม่รับ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชิวๆ” ขึ้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559   และจากความเห็นร่วมของ 30 องค์กรประชาชนภาคใต้รวมทั้งนักวิชาการ อาจารย์ ปัญญาชน นักพัฒนาเอกชน แกนนำภาคประชาชนในภาคใต้ต่างมีความเห็นที่ไปในทิศทางเดียวที่จะ “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ” ด้วยหลากหลายเหตุผลจนเป็นที่มาของการออกแถลงการณ์ร่วม 30 องค์กรภาคประชาชนในภาคใต้ ดังนี้.

IMG_2730_resize

1.มีการปิดกั้นการแลกเปลี่ยนการแสดงความคิดเห็นอย่างน่าเกลียดจนเกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวางเมื่อไม่ให้ถกไม่ให้วิพากษ์ก็สมควรไม่รับร่าง

2.เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนคนไทยรู้สาระเนื้อหาที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญน้อยมาก รับรู้แต่ย่อสาระสำคัญที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงเมื่อไม่รู้จะให้รับร่างได้อย่างไร

3.ร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีสาระสำคัญที่ด้อยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 อย่างชัดเจนในเกือบทุกด้านโดยเฉพาะในด้านสิทธิชุมชน การสาธารณสุข การศึกษา การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสาระการปฏิรูปล้วนไม่ปฏิรูปจริงเพราะยังเลื่อนลอย “ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

4.ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีแก่นแกนของจุดยืนในการเพิ่มอำนาจรัฐราชการและลดอำนาจภาคประชาชนเจตนาสมยอมให้กลุ่มทุนและรัฐราชการร่วมกันยึดกุมการบริหารประเทศอย่างรวมศูนย์ไม่กระจายอำนาจไม่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่ปกป้องสิทธิชุมชนและเหตุอันนี้จะนำมาสู่การล่มสลายของสังคมภายใต้การยึดกุมของกลุ่มทุน

5.ในบทเฉพาะกาลและคำถามพ่วง มีความชัดเจนให้มีการสานต่ออำนาจคสช.จากการให้อำนาจรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งย่อมหมายถึง 2 รัฐบาลหรือแปลว่าคสช.สามารถสานต่ออำนาจได้ยาวนานถึง 8 ปี

IMG_2642_resize

ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ทางเครือข่าย 30 องค์กรภาคประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญขอเรียกร้องต่อคสช. เพียง 3 ประการคือ

1.ขอให้คสช.ประกาศอย่างชัดเจนเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ให้ความเห็นรณรงค์สร้างกระแสทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างได้อย่างเต็มที่ในโค้งสุดท้าย ล้างบาปความผิดพลาดในการปิดกั้นคุกคามที่ผ่านมาอันเป็นการเคารพเสียงประชาชนไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ก็ตาม

2.ขอให้ คสช.ประกาศต่อสาธารณะว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านทางคสช.จะดำเนินการต่ออย่างไรทั้งนี้ทางเครือข่าย 30 องค์กรภาคประชาชนในภาคใต้เห็นว่าเมื่อประชาชนไม่รับ คสช.ก็หมดความชอบธรรมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อไป ขอให้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ทั้งฉบับกลับมาใช้ใหม่ใส่บทเฉพาะการเรื่องการตั้งกลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเข้าไปและจัดการเลือกตั้งโดยเร็วแล้วจึงค่อยพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปโดยกลไกของประชาชน

3.ขอให้ คสช.ประกาศต่อสาธารณะว่าหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคสช.จะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จะไม่ลงเลือกตั้ง จะไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ และจะไม่เสียสัตย์เพื่อชาติอย่างเช่น พลเอกสุจินดา คราประยูร ในครั้งการรัฐประหาร รสช.

นี่คือ 5 เหตุผลที่ไม่รับร่างและ  3 ข้อเสนอให้คสช.ดำเนินการก่อนวันลงประชามติ

30 องค์กรภาคประชาชนในภาคใต้ 2 สิงหาคม 2559

IMG_2696_resize

สำหรับรายชื่อ 30 องค์กรภาคประชาชนในภาคใต้ที่ร่วมจัดงานและร่วมออกแถลงการณ์ ประกอบด้วย

1.เครือข่ายพลเมืองสงขลา 2.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) 3.มูลนิธิอันดามัน 4.สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 5.สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ 6.สงขลาฟอรั่ม 7.กลุ่ม Save Krabi 8.กลุ่มคนรุ่นใหม่ ใจอาสา 9.กลุ่มทนายไร้ตั๋ว 10.กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าสะท้อนและสิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี 11.เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ 12.เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงขลา สตูล 13.เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน 14.เครือข่ายรักษ์ชุมพร 15.เครือข่ายพลเมืองพัทลุง 16.   เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน 17.เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา รัตภูมิ 18.เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ ( permatamas )  19.เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 20เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้ 21.   เครือข่ายนักวิชาการรับใช้สังคมลุ่มทะเลสาบสงขลา 22.ชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ 23.ศูนย์พลเมืองเด็ก 24.ศูนย์ข้อมูลชุมชน 25.ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา(สจน.) 26.ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน จะนะ  27.สถาบันศานติธรรม 28.  สภาทรัพยากรพันธุกรรมพื้นบ้านภาคใต้ 29.สภาประชาชนอำเภอรัตภูมิ 30.หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา