Breaking News

ทนายอาสาโต้ วัดถ้ำเนรมิต จ.กาญจนบุรี เป็นธรณีสงฆ์ตั้งแต่ปี 2534 สร้างวัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2480 ถ้าจะยึดคืนต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น

S__3457648

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เครือข่ายพุทธบริษัท 4 ปกป้องพระพุทธศาสนา จัดแถลงข่าว กรณีวัดถ้ำเนรมิต จ.กาญจนบุรี โดยพระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ (สมบูรณ์ สุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิต พร้อมด้วย ทนายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล ทนายความจิตอาสา และนายองอาจ  ธรรมนิทา ในฐานะผู้ประสานงาน โดยนายนิทัศน์ กล่าวว่า ตนไม่ใช่ศิษย์วัดพระธรรมกาย แต่ที่เข้ามาช่วยทำคดีเพราะเห็นแก่พุทธศาสนาที่กำลังประสบภัย สืบเนืองจากเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59  อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ไปทำการตรวจยึดพื้นที่บริเวณวัดถ้ำเนรมิต ตามที่ได้มีการแจ้งความไว้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59  ตามลำดับคดี 9/59 ในนามของทนายวัดถ้ำเนรมิต โดยพระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิตผู้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด ด้วยวัดแห่งนี้ได้สร้างมาตั้งแต่ปี 2480 เป็นการสร้างก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 บังคับใช้ และเป็นการสร้างก่อน พระราชบัญญัติป่าไม้ปี 2484  พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2504  และ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2407

นายนิทัศน์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อประมาณปี 2533  พระสมบูรณ์ สุวณโน  หรือปัจจุบันคือ พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ ได้เข้ามารักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิตและในช่วงเวลานั้นเอง ได้รับการบริจาคที่ดินจากประชาชนที่มีที่ดินติดต่อกับวัด  คือ 1. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์  ณ สงขลา  จำนวน 58 ไร่ 2. นายหาญ  กุยยกานนท์   จำนวน 8 ไร่ 3. นางวันดี  วิทยา  จำนวน 20 ไร่ รวมได้รับบริจาคมา  86 ไร่  ตามเอกสารบันทึกของทางวัดหลังจากที่พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจได้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาส ก็ได้ขอหนังสือรับรองสภาพวัดต่อกรมศาสนา โดยได้รับหนังสือรับรองสภาพวัดเมื่อ 11 ก.ค. 2534  โดยระบุชัดเจนว่า วัดสร้างมาตั้งแต่ ปี 2480 พร้อมกับขอพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 10 ธันวาคม 2534 ตามราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นการที่วัดได้รับบริจาคที่มาปี 33 ปัจจุบัน 26 ปี แล้วยังมาตั้งข้อหาว่าวัดบุกรุกที่ดินได้อย่างไร ถ้าบุกรุกจริงอายุความขาดมาตั้งนานแล้ว จะ มาแจ้งความเป็นคดีนี้ได้อย่างไร และที่ดินที่วัดได้รับบริจาคมาก็เป็นที่ธรณีสงฆ์ จะเอาอำนาจอะไรมาปิดประกาศทำการตรวจยึดที่ธรณีสงฆ์ ถ้าจะยึดได้ก็ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติเวนคืนเท่านั้น  และต้องเป็นการเวนคือเพื่อสาธารณะประโยชน์ด้วย อย่างไรก็ตามทางทีมทนายได้ตัดสินใจจะทำเรื่องร้องเรียนไปยังองค์กรต่างๆ เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วย