Breaking News

วัดและมูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

S__34267178

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า วันนี้ (4มิ.ย.59)  เวลา 13.30น. ที่สำนักงานมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อส่งไปช่วยเหลือให้กำลังใจคณะสงฆ์ เจ้าหน้าตำรวจ-ทหาร ครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระสนิทวงศ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานมานานกว่า 12 ปีแล้ว โดยมีพระสุชยา มุนิเสฎโธ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น อ.เมือง จ.นราธิวาส พระจันทร์ ปยุตฺโต วัดบุณณาราม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผอ.ธิดา วรรณลักษ์ เลขาธิการชุมชนพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส นางปาริชาติ ลิ่มลังวาลมงคล สมาคมรักความดีปัตตานี จ.ปัตตานี เป็นตัวแทนรับมอบ

ด้าน พระสุชยา มุนิเสฎโธ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวว่า อาตมาเป็นตัวแทนพระสงฆ์จังหวัดนราธิวาส โดยมารับมอบข้าวสารอาหารแห้งที่จะลงไปยัง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในพื้นที่ในขณะนี้รายได้ของชาวบ้านมีไม่มาก และพระก็ไม่สามารถเดินบิณฑบาตได้ทุกวันฉะนั้นข้าวสารอาหารแห้งที่ถวายในครั้งนี้มีประโยชน์มาก และสามารถแบ่งปันให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย