Breaking News

กลุ่มชาวพุทธสวีเดน-สหรัฐ รุกปกป้องพระพุทธศาสนาร้องสถานทูต-แอมเนสตี้ฯ ขอความเป็นธรรมให้กับพระเทพญาณมหามุนี (พระธัมมชโย)

13178659_632283490252139_9175403186955763659_n

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศสวีเดน กลุ่มชาวพุทธและคณะลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย ในกรุงสตอกโฮล์มโกเธนเบิร์ก อุพซอล่า และแยฟเลอ จำนวนกว่า 30 คน เดินทางไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้แก่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงสตอกโฮล์ม โดยยื่นเอกสารเรียกร้องความเป็นธรรมต่อนายพิชิต บุญสุด อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติราชการแทนเอกราชทูต โดยนายพิชิตได้เข้ามาพูดคุยและสอบถามถึงวัตถุประสงค์ที่คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้เดินทางมาเรียกร้องความเป็นธรรมในครั้งนี้ พร้อมอนุญาตให้ตัวแทนของคณะลูกศิษย์ ได้เข้าไปยื่นเอกสารขอความเป็นธรรม ด้วยความสงบเรียบร้อย

 
จากนั้นตัวแทนกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายในประเทศสวีเดน ได้เดินทางไปยื่นเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพระเทพญาณมหามุนี ที่องค์การ Amnesty international ประเทศสวีเดน โดยย้ำว่า DSI กล่าวหาหลวงพ่อธัมมชโย โดยไม่เป็นธรรม เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนชัดเจน และเรียกร้องให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวด้วย

 

 

USA101349

วันเดียวกัน ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธ USA ปกป้องพระพุทธศาสนา สาขา Northern California ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพระเทพญาณมหามุนี ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่ DSI กล่าวหาหลวงพ่อธัมมชโยอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงเรียกร้องให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวโดยด่วน บรรยากาศของการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย ในเวลา 11.00 น. ทางสถานทูต โดยท่านกงสุลสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย เป็นตัวแทนรับเอกสารร้องเรียน เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

 

 

USA101350

ทั้งนี้ กลุ่มชาวพุทธ USA ปกป้องพระพุทธศาสนา สาขา Northern California เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวพุทธทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เห็นความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ตามแนวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา โดยกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวได้อ้างถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา หากกระบวนการยุติธรรมของไทย ยังไม่ให้ความเป็นธรรมต่อพระเทพญาณมหามุนีอยู่อย่างนี้ เนื่องจากพระเทพญาณมหามุนีและวัดพระธรรมกาย ถือว่าเป็นกลุ่มชาวพุทธที่เข้มแข็งในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก และทางกลุ่มชาวพุทธ USA ปกป้องพระพุทธศาสนา เล็งเห็นว่าการทำร้ายและทำลายพระเทพญาณมหามุนี แท้ที่จริงคือการร้ายและทำลายพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 
กลุ่มชาวพุทธ USA ระบุว่า เนื่องจากพระเทพญาณมหามุนีและกลุ่มวัดพระธรรมกาย ถือเป็นองค์กรชาวพุทธที่มุ่งมั่นอุทิศตนทำงานพระพุทธศาสนาในเชิงรุก มีผู้ศรัทธาไปทั่วโลก และอาจกล่าวได้ว่าหลวงพ่อธัมมชโยมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาอย่างมีศักยภาพไปทั่วโลก ทางกลุ่มชาวพุทธ USA ปกป้องพระพุทธศาสนา ชี้ว่า หากความอยุติธรรมยังดำเนินต่อไป สมาชิกกลุ่มชาวพุทธ USA ปกป้องพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ทุกรัฐทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะไม่หยุดยั้งที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด