Breaking News

ทึ่ง สามเณรน้อย 8 ขวบคล่องบทสวดปาฏิโมกข์ อีก 4 รูป กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีตักบาตรสามเณร 999 รูป

DSC_1136

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่บริเวณหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวรเดช ช่างบุ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรสามเณรเหล่ากอสืบหน่อพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 กล่าวว่า พิธีตักบาตรสามเณร 999 รูป ครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ นอกจากจะได้ถวายมหาสังฆทานกับพระสงฆ์และสามเณรถึง 999 รูป ทั้งไทยและต่างประเทศที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้ว ยังเป็นการให้ขวัญกำลังใจแด่สามเณรผู้เป็นเหล่ากอสมณะ ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาและน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาเทศนาสอนโปรดญาติโยมอีกด้วย

 

 

DSC_1160
ผอ.สำนักงานพุทธมณฑลกล่าวต่อไปว่า ด้วยอำนาจทานบารมีของท่านเหล่านี้ตนเชื่อมั่นว่า ประเทศชาติจะสงบสุขร่มเย็น พระภิกษุสามเณร พุทธบริษัทจะมีกำลังใจต่อสู้แก้ไขให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้ด้วยดี ชาวไทยมีความปรองดอง สมัครสมานสามัคคีกันภายใต้ธงไตรรงค์อันมีความหมายในอันเชิดชูสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้อย่างมั่นคง

 

 

DSC_1157
นายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการองค์กรสนับสนุนการจัดตักบาตรพระทั่วโลก (WSAF) กล่าวว่า การจัดตักบาตรครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร มีสามเณรได้รับนิมนต์มาร่วมรับบิณฑบาต ประมาณ 1,200 รูป 20 วัด รวม 13 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เขมร ศรีลังกา อินเดีย เมียนมาห์ เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน รัสเซีย บังกลาเทศ เนปาล สิงคโปร์ เพื่อเป็นเสบียงบำรุงสามเณร ผู้เป็นรากฐานแห่งศาสนทายาท โดยข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์ สามเณร ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล , สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ , องค์กรสนับสนุนการจัดตักบาตรพระทั่วโลก (WSAF) และเครือข่ายชาวพุทธ

 

 

DSC_1168

DSC_1132
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ณ บริเวณพิธีตักบาตร มีพุทธศาสนิกชนจากสถานที่ต่างๆ ทั้งผู้สูงอายุ วัยหนุ่มสาว วัยเรียน และทหารสังกัดพล.ร.9 ประจำพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยก่อนพิธีสามเณรธงชัย รามเดช วัย 8 ปี ขึ้นท่องบทปาฏิโมกข์ได้อย่างคล่องแคล่ว และอีก 4 รูป ผลัดเปลี่ยนขึ้นแสดงสุนทรพจน์สร้างความประทับใจแก่ญาติโยมเป็นอย่างมาก โดยสามเณรพฤก ชาตะปัทม วัย 8 ปี กล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามดูถูกมี 4 อย่างคือ 1.อสรพิษ งูพิษแม้จะตัวเล็กก็จะฉกกัดเราตายได้ ดังนั้นจึงไม่ควรดูถูกว่าเป็นลูกงูแล้วจะไม่มีพิษ 2.ไฟ แม้จะไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียวก็สามารถจะเผาทั้งเมืองให้มอดไหม้ไปได้ 3. ยุวกษัตริย์ แม้จะเป็นกษัตริย์อายุน้อย ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ตาม เมื่อท่านเจริญเติบโตขึ้นไป เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อใด เมื่อนั้นท่านก็จะเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง อันดับที่ 4 คือพระภิกษุสงฆ์และสามเณร หลายๆ คนอาจจะคิดว่า เราจะไม่ทำบุญกับพระที่พรรษาน้อย สามเณรที่อายุน้อย ทำบุญกับพระที่พรรษามากๆ ดีกว่า ได้บุญมากกว่า

 

 

DSC_1193

DSC_1215
“ไม่ใช่ครับ ทำบุญกับพระเณรทุกๆ รูปได้บุญเหมือนกัน อย่าดูถูกว่าพรรษาน้อยจะได้บุญน้อย สมัยนี้พระภิกษุสงฆ์ที่อายุน้อย พรรษาน้อยออกมาเทศนาโปรดญาติโยมก็มีถมไป เพราะฉะนั้นอย่าดูถูก สามเณรน้อยก็เช่นกัน อย่างสามเณรธงชัยวัย 8 ขวบท่านทรงปาฏิโมกข์ได้แล้ว ขอให้โยมอนุโมทนาบุญด้วย” สามเณรธงชัย กล่าว