Breaking News

สามเณรสืบหน่อพระพุทธศาสนา 999 รูป พร้อมรับบาตรที่พุทธมณฑล วันเสาร์ที่ 26 มีนาคมนี้

แบนเนอร์ตักบาตรสามเณร999พุทธมณฑล25590326_1240s

สืบเนื่องจากการแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรสามเณร จำนวน 999 รูป โครงการสามเณรเหล่ากอสืบหน่อพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยองค์กรสนับสนุนการตักบาตรพระทั่วโลก (WSAF) ร่วมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ(สพวช.) มูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสภณะ-อุตตระ และเครือข่ายชาวพุทธที่ผ่านมานั้น
วันนี้ ( 24 มี.ค. ) นายอัยย์ เพชรทอง กรรมการโครงการฯ เปิดเผยว่า จากการรวบรวมรายชื่อวัด และองค์กรที่สามเณรพร้อมเดินทางมารับบาตรถึงช่วงบ่ายวันนี้ (24) มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 20 แห่ง เช่น สามเณรโครงการบรรพชาที่

 • พุทธมณฑล 70 รูป
 • วัดไร่ขิง 50 รูป
 • วัดพระปฐมเจดีย์ 50 รูป
 • วัดมหาสวัสดิ์ 100 รูป
 • วัดยานนาวา 60 รูป
 • สามเณรนานาชาติจากสำนักเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 100 รูป
 • วัดศรีคงคาราม 12 รูป
 • วัดชุมนิมิตร 10 รูป
 • วัดพิกูล อยุธยา 10 รูป
 • วัดโคกจินดาราม อยุธยา 10 รูป
 • วัดโมกข์ สมุทรปราการ 10 รูป
 • วัดบางกระเจ้ากลาง 20 รูป
 • วัดกลางสวน 10 รูป
 • วัดกลาง อ.เมืองสมุทรปราการ 12 รูป
 • วัดพระธรรมกาย 250 รูป
 • วัดโมลีกยารามและวัดพระยาทำ 50 รูป
 • วัดกำแพงบางแวก 10 รูป
 • ศูนย์เบญจธรรม ดอนเมือง 150 รูป

 

 

นอกจากนี้มีสามเณรนักศึกษาชาวเมียนมาห์ ศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และจีน เข้าร่วมบิณฑบาตด้วย รวมยอดขณะนี้จำนวน 949 รูปแล้ว คาดว่ายอดรวมถึงวันพรุ่งนี้จะไม่ต่ำกว่า 999 รูปตามเป้าหมายอย่างแน่นนอน และเมื่อรวมพระภิกษุที่มาร่วมด้วยแล้ว คงไม่น้อยกว่า 1,000 รูปอย่างแน่นอน
นายอัยย์ กล่าวว่า ท่ามกลางการสร้างกระแสเพื่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่มีความศรัทธามั่นคงต่อพระพุทธศาสนาได้สมัครเข้ามาบรรพชาในโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งสามเณรเหล่านี้ถือเป็นฐานรากสำคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนาสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะผู้จัดโครงการฯได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธี ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสคือ นายวรเดช ช่างบุ ผู้อำนวยการพุทธมณฑล ตนอยากฝากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งแด่สามเณร 999 รูป ณ ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 06.30-08.00 น. เพื่อเป็นเสบียงบำรุงในระหว่างการศึกษาอบรมตามหลักสูตรโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนต่อไป

 

 

DSC_0028
พระปลัดบุญร่วม ปุญญมโน ประธานดำเนินการกล่าวเพิ่มเติมว่า “อาตมาได้รับการอนุญาตให้ใช้สถานที่จากพุทธมณฑลเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ที่ผ่านมานี้เอง  การจัดงานในครั้งนี้นับว่ามีเวลาเตรียมงานสั้นมาก เพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ แต่ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของคณะทำงานและความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มกำลังของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน ทำให้งานสามารถคืบหน้าไปได้อย่างน่าพอใจ” พระปลัดบุญร่วมกล่าว “ต้องขอขอบคุณ ขอชื่นชมและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่เห็นถึงความสำคัญของสามเณร ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน”
พระปลัดบุญร่วมกล่าวเสริมว่า ในประวัติศาสตร์ของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา สามเณรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น สามเณรสารณังกรในประเทศเนปาล และสามเณรนิโครธ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ล้วนเป็นกำลังสำคัญในการกอบกู้และสืบทอดพระพุทธศาสนา หากไม่ได้สามเณรทั้งสองรูปนี้ พระพุทธศาสนาคงไม่อาจยั่งยืนเช่นทุกวันนี้ “เราจัดตักบาตรครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งยิ่งใหญ่ของพุทธมณฑล แม้จะมีเวลาเตรียมการน้อย แต่ก็เชื่อว่า เมื่อทุกท่านได้เห็นภาพในวันพิธีจริง ความเหนื่อยก็คงจะหมดไป เหลือไว้แต่ความปิติตื้นตัน”

 

พระปลัดบุญร่วมกล่าว และเชิญชวนร่วมบุญได้โดยโอนปัจจัยไปยัง…

 • ชื่อบัญชี พระบุญร่วม ปุญญมโน(ตักบาตร)
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4
 • เลขบัญชี 984-3550455

 

หรือโทร.02-4414512 / 089-6681047 / 086-3151355

 

TBCnews_กำหนดการตักบาตรสามเณร999