Breaking News

นักวิชาการมุสลิมแนะการสร้าง “พุทธมณฑลปัตตานี” อาจเป็นปมขัดแย้งความรู้สึกของมุสลิมในพื้นที่

14533667174254

พุทธมณฑปัตตานี1 พุทธมณฑปัตตานี1 พุทธมณฑปัตตานี1

นักวิชาการมุสลิมแนะการสร้าง “พุทธมณฑลปัตตานี” อาจเป็นปมขัดแย้งความรู้สึกของมุสลิมในพื้นที่

 ปัตตานี – นักวิชาการมุสลิม ผู้นำศาสนาแนะให้ผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างพุทธมณฑลปัตตานี ตระหนักถึงความเหมาะสมอาจกลายเป็นปมขัดแย้งทางความรู้สึกของมุสลิมในพื้นที่ได้ ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการเตรียมทำไปรษณียบัตรระดมทุนสร้าง 200 ล้านบาท

 


วันนี้ (16 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศความรู้สึกของประชาชนมุสลิมในพื้นที่จะหวัดปัตตานี ต่อกรณีที่มีการผลักดันให้มีการสร้างพุทธมณฑลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี บนที่ดินงอกบริเวณปากอ่าวปัตตานี ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ในเนื้อที่ 100 ไร่ ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ในการที่จะสร้างพุทธมณฑลในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่มีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ อาจสร้างปมขัดแย้งทางความรู้สึกไม่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ ถึงความไม่จริงใจ ไม่ให้ความเคารพต่อความเชื่อทีประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอยู่

 หลายฝ่ายเป็นห่วงในเวลาที่ทุกฝ่ายกำลังหาเส้นทางสันติภาพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้นเส้นทางการสู่สันติภาพนั้น ทุกฝ่ายต้องไม่ไปสร้างอะไรที่อาจกลายเป็นปมหรือเงื่อนไขของความขัดแย้ง หรือทุกฝ่ายต้องร่วมสร้างบรรยากาศในพื้นที่ให้เอื้อต่อการสร้างสันติภาพได้ด้วย ไม่เพียงแค่การพูดคุยในเวทีระหว่างประเทศ ระหว่างตัวแทนของรัฐกับตัวแทนผู้คิดต่าง จึงทำให้นักวิชาการ ผู้นำศาสนาในพื้นที่เรียกร้องให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างพุทธมณฑลปัตตานีในครั้งนี้ ทบทวนและคิดให้รอบคอบ อย่างน้อยให้มีการสอบถามความเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนดีไหม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง

 

 

พุทธมณฑปัตตานี1

ด้านนายวรวิทย์ บารู อดีต สว.ปัตตานี ได้กล่าวถึงกรณีการพยายามผลักดันให้มีการสร้างพุทธมณฑลในปัตตานีว่า เป็นเรื่องที่สร้างได้เพราะถ้าคิดแค่ว่ามีอำนาจอยู่ในมือ แต่ถ้าดูความเหมาะสมแล้ว มันไม่น่าจะเหมาะสมถ้าเราใช้สติปัญญาคิด เนื่องจากจังหวัดปัตตานีทุกคนก็รู้แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเรายังรู้เลยว่า ที่นี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ที่นี่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมมากที่สุดและเข้มแข็งที่สุดของประเทศไทย จนกลายเป็นที่เชื่อมั่นของมุสลิมทั่วโลก รัฐบาลในอดีตและปัจจุบันจึงได้ถือโอกาสนี้จะมาสร้างเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยเฉพาะการแปรอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก ดังนั้นการที่จะมาสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัญลักษณ์ให้เปลี่ยนจากเดิม อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตได้ ไม่ว่าการผลิตอาหารฮาลาล เพื่อการส่งออก เวทีการพูดคุยสันติสุขที่เพิ่งจะเริ่มต้น ความพยายามสร้างพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อสอดรับกับบรรยากาศของการพูดคุยจึงอยากให้มีการทบทวนหรือกลับไปถามประชาชนในพื้นที่ก่อนดีไหม ว่าประชาชนในพื้นที่เขาคิดอย่างไรต่อกรณีการสร้างพุทธมณฑล แต่ที่อยากถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าสร้างเพื่ออะไร มันมีความสำคัญต่อพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธอย่างไร เพราะยังมีกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมทางพุทธศาสนาอีกหลายทาง มากกว่าที่จะมุ่งเน้นเพียงแค่สัญลักษณ์ของความเป็นพุทธศาสนา ซึ่งอาจกลายเป็นปมของความขัดแย้ง อย่าคิดว่าประชาชนไม่ออกมาเดินขบวน แล้วคิดว่าประชาชนจะเห็นด้วย เราไม่ควรที่จะผลักให้ประชาชนกลับไปอยู่กับอีกฝ่ายโดยที่ไม่จำเป็น เพราะวันนี้เรากำลังสร้างบรรยากาศปรองดองเพื่อสันติภาพ จึงอยากให้ทุกคนทุกฝ่ายควรที่จะตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก

 

พุทธมณฑปัตตานี.2

ขณะเดียวกันที่ห้องประชุมวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานประชุมหารือ การจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดปัตตานี โดยมี นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าฯปัตตานี พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามที่จังหวัดปัตตานี ได้มีโครงการจัดตั้งพุทธมณฑลประจำจังหวัดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ยังมีปัญหาหลายอย่างทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามโครงการ ทั้งการจัดหาสถานที่ การคมนาคม และงบประมาณ ซึ่งล่าสุด ผู้ว่าฯปัตตานี ได้เสนอใช้พื้นที่บริเวณ ต.รูสะมิแล ถัดจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัตตานี เป็นที่ตั้ง ได้มีการหารือเป็นการภายในและมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จึงได้มีการประชุมหารืออย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งแรก

 


ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างประกาศหรือคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการจัดตั้งพุทธมณฑลปัตตานีฝ่ายต่าง ๆ การพิจารณารูปแบบของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล การพิจารณารูปแบบพระประธาน รูปแบบฐานองค์พระประธาน รวมทั้งรูปแบบการระดมทุน เช่น การหารือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อออกไปรษณียบัตรเพื่อจำหน่ายให้ผู้ร่วมทำบุญ ได้จัดซื้อหรือร่วมบริจาคเงิน และตอบกลับไปรษณียบัตรดังกล่าวมาเพื่อจะใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งในการจัดสร้างพุทธมณฑลปัตตานี เป็นต้น