Breaking News

ได้มากกว่าข้าว! เจ้าคณะฯ นำพระสงฆ์-ศรัทธาวัดลงแขก “ดำเพื่อแม่ เกี่ยวเพื่อพ่อ”

558000009307701

 

ได้มากกว่าข้าว! เจ้าคณะฯ นำพระสงฆ์-ศรัทธาวัดลงแขก “ดำเพื่อแม่ เกี่ยวเพื่อพ่อ”

กำแพงเพชร เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย นำพระสงฆ์ พร้อมนายอำเภอ-นายก อปท.พร้อมชาวบ้าน ร่วมกิจกรรม “ดำเพื่อแม่ เกี่ยวเพื่อพ่อ” ลงแขกดำนาหลังวัด ก่อนเก็บเกี่ยวเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาฯ ย้ำสิ่งที่ได้มีมากกว่า “ข้าว”

558000009307703

พระครูวชิรธรรมทัต อายุ 67 ปี 46 พรรษา เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ และเจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย ได้ร่วมกับพระสงฆ์ และชาวบ้านทั้งหมด 250 คน พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอพรานกระต่าย, นางณภัทร ศิริบุญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพรานกระต่าย และนายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย ได้ร่วมลงแขกดำนาในโครงการ “ดำเพื่อแม่ เกี่ยวเพื่อพ่อ” ที่วัดจัดขึ้นบริเวณที่ว่างหลังวัด 2 แปลง แปลงแรกเนื้อที่ 7 ไร่ ส่วนแปลงที่ 2 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน

 

 

558000009307702

พระครูวชิรธรรมทัต อายุ 67 ปี 46 พรรษา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีชาวบ้านหลายรายมาขอใช้ที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ทำนาและทำไร่ แต่ก็กลัวให้รายนี้รายนั้นจะไม่พอใจ แต่ถ้าทิ้งไว้เฉยๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์ จึงตัดสินใจชักชวนพระลูกวัดมาช่วยกันทำนา และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อนำผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้มาเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัด ซึ่งพระที่วัดไตรภูมิทำนาได้เต็มรูปแบบเนื่องจากเป็นคนในพื้นที่และเป็นลูกหลานชาวนาทั้งนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนข้าวที่ปลูกเราปลูกข้าวหอมมะลิทั้ง 2 แปลง และขณะนี้พระสงฆ์ก็ได้ช่วยกันดำนาในพื้นที่ให้ทั่วๆ จะได้เต็มแปลง ส่วนญาติโยมหลังจากที่ทราบข่าวก็ลงแรงช่วยเหลือ บ้างก็ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวพระกับญาติโยมก็ช่วยกันอีกครั้ง

 

 

“สิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือ ความสามัคคีของชาวบ้านกับวัด เมื่อทุกคนลงแขกแล้วเป็นภาพที่มองแล้วสบายใจจริงๆ และผลผลิตที่ได้ทั้งหมดก็จะนำไปใช้ประโยชน์เป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศสนาวันอาทิตย์ของวัดซึ่งนักเรียนที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาต่างก็เป็นลูกหลานของเราอีกด้วย”