Breaking News

เครือข่ายปฏิรูปสลาก หนุนนายกฯใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาสลากแพง

IMG_2115
คัดค้านพ.ร.บ.สลากฯ ฉบับใหม่ ชี้ไม่ตอบโจทย์ ไร้ธรรมาภิบาล ขาดการตรวจสอบ แนะชะลอการแต่งตั้งปธ.บอร์ดคนใหม่ หลัง “สมชัย”ไขก๊อก
เมื่อวันที่ 27เม.ย. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายกว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอสนับสนุนการใช้มาตรา 44 ในการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอย่างสร้างสรรค์ และขอคัดค้านร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. … ทั้งนี้มีนายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ ฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นตัวแทนมารับเรื่อง
นายธนากร กล่าวว่า จากแนวคิดการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยการใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญนั้น เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก ประกอบด้วยเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯ ที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ขอเสนอความคิดเห็นต่อการใช้อำนาจดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดผลอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้
1.ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44อย่างจำกัดในการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เกินราคาโดยใช้เพียงเพื่อการจัดตั้งกองทุนรับซื้อคืนสลากที่ขายไม่หมด และการจัดสรรโควตาสลากฯส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ค้ารายย่อยโดยตรงเท่านั้น โดยขอให้ตั้งคณะทำงานพิเศษที่เป็นการมีส่วนร่วมของหลากหลายภาคส่วน เช่น นักวิชาการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตัวแทนผู้ค้ารายย่อย ตัวแทนสมาคมผู้พิการ ตัวแทนฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค และอื่นๆ ตามสมควร เพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งกองทุนรับซื้อคืนสลากฯ และการจัดสรรโควตาสลากฯ ที่รอบคอบและเป็นธรรม 2.ขอให้นายกรัฐมนตรีระงับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. … ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา เพราะเป็นร่างฯที่มิได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขาดคุณสมบัติของการเป็นกฎหมายที่ทันสมัย ไร้ธรรมาภิบาล ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล ขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขาดการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับใหม่ เพื่อยกเครื่องการบริหารจัดการกิจการสลากฯทั้งระบบ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการต้องรับฟังความเห็นของประชาชน ที่สำคัญเป็นกฎหมายที่ขัดกับเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.และรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสลากแพง เป็นเพียงการซ่อนเงื่อน เพื่อเปิดประตูสำหรับสลากรูปแบบใหม่ๆมอมเมาประชาชน 3.ขอให้นายกรัฐมนตรีชะลอการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน ดร.สมชัย สัจจพงษ์ เพราะที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าการหวังให้บุคคลที่มีความสามารถมารับผิดชอบ ก็มิอาจแก้ปัญหาได้ จึงควรถือโอกาสนี้รื้อระบบโครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้โปร่งใสและชอบธรรมเสียก่อน
“เครือข่ายฯ ขอยืนยันว่าปัญหาการจำหน่ายสลากที่ไม่เป็นธรรมนี้ เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน และเห็นว่ามีเพียงแนวทางการปฏิรูปสลากฯเท่านั้นที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน” นายธนากร กล่าว