Breaking News

วธ.รวมพลังบันทึกภาพประวัติศาสตร์งานพระบรมศพฯ บันทึกเป็นจดหมายเหตุแห่งชาติ เผยฉบับประชาชน แล้วเสร็จ 3 ชุด

sanchai-loongroong_rpst

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดเสวนา “รวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารวธ. รวมทั้งช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพจิตอาสาเข้าร่วม

thumbnail_1j6a6611

นายวีระ กล่าวว่า หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ วธ. ดำเนินการรวบรวมภาพเหตุการณ์เนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ทั้งในส่วนกลาง ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เพื่อจัดทำจดหมายเหตุฉบับราชการและจดหมายเหตุฉบับประชาชน เนื่องจากจดหมายเหตุถือเป็นเอกสารสำคัญของชาติที่ใช้บันทึกข้อมูลและภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้สำหรับบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

thumbnail_1j6a6563

รมว.วธ.กล่าวต่อว่า วธ.ได้ประสานกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สมาคมช่างภาพแห่งประเทศ ไทย สมาคมช่างภาพกรุงเทพ กลุ่มสหภาพ ศิลปินแห่งชาติด้านการถ่ายภาพและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดรับสมัครช่างภาพจิตอาสา ซึ่งขณะนี้มีช่างภาพที่จะทำหน้าที่บันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ แบ่งเป็น 1.ช่างภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 60 คน 2.ช่างภาพที่เป็นเครือข่ายของศิลปินแห่งชาติในภูมิภาคต่างๆ 300 คน และ 3.ช่างภาพมืออาชีพ ซึ่งเป็นการรวบรวมช่างภาพจิตอาสา 120 คน รวมช่างภาพที่จะร่วมกันบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของชาติจนถึงเสร็จสิ้นงานพระบรมศพฯ ทั้งหมด 480 คน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญดังนั้นจึงมีช่างภาพมากเป็นประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีประชาชน นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งภาพถ่ายมายังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อรวบรวมจัดทำจดหมายเหตุด้วย

อย่างไรก็ตาม การเปิดเวทีเสวนารวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาติฯ วธ.ได้เชิญตัวแทนช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพจิตอาสาและช่างภาพของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายแนวทางการจัดทำจดหมายเหตุและการถ่ายภาพเพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุ ทั้งนี้การเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้  ถือเป็นการรวมพลังระหว่างเครือข่ายช่างภาพ ภาคประชาชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบันทึกเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์

nopakun-dsc_new

รมว.วธ.กล่าวอีกว่า สำหรับจดหมายเหตุฉบับประชาชน ที่วธ.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการรวบรวมภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพ ขณะนี้วธ.ได้ดำเนินการจัดทำประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หรือจดหมายเหตุฉบับประชาชน แล้วเสร็จจำนวน  3 ชุด โดยแต่ละชุดมีทั้งหมด 3 เล่มแบ่งเป็นเล่มที่ 1 เหตุการณ์ในส่วนกลาง เล่มที่ 2 ภาพเหตุการณ์ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดและเล่มที่ 3 ภาพเหตุการณ์นานาอารยะประเทศ

thumbnail_1j6a6645

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมเป็นต้นมา ถึงปัจจุบันมีประชาชน รวมถึงช่างภาพมืออาชีพและช่างภาพ จิตอาสา ส่งภาพถ่ายเหตุการณ์มายังวธ.แล้วกว่า 40,000 ภาพ และได้จัดส่งภาพจำนวนดังกล่าวให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกภาพเพื่อใช้ในการจัดทำจดหมายเหตุแล้ว ขณะเดียวกัน วธ.ได้คัดเลือกภาพถ่ายจากจำนวนดังกล่าวมาจัดนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ช่วงที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา และคัดเลือกภาพถ่ายจำนวน 189 ภาพมาจัดนิทรรศการดังกล่าวช่วงที่ 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

นอกจากนี้  วธ.ได้เผยแพร่ภาพถ่ายเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ไปสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง     โดยจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปยังภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเอกชนจัดที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤศจิกายน นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาค จะนำไปจัดแสดงยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ จังหวัดแรกที่จะไปจัดแสดง คือ จังหวัดลพบุรี จะจัดระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม ถึง วันที่ 27 มกราคม 2560 และยังมีการนำภาพถ่ายไปจัดนิทรรศการในต่างประเทศ อาทิ ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคมที่ผ่านมาอีกด้วย